NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Zestawy spadochronowe: obraz i tekst

Nasi przyjaciele z Warszawy, skoczkowie spadochronowi – Ola Sobczak i Tomasz Burza, postanowili wypełnić czas międzysezonowej przerwy i pokazać jak postrzegają swoją pasję. W ich rozumieniu skoki spadochronowe to wyprawa w świat wolności i przyjaźni, świat pełen muzyki i obrazu. Stąd pomysł na wystawę, na którą składa się dwanaście nierozdzielnych zestawów spadochronowych: obrazów inspirowanych poezją, i wierszy inspirowanych obrazem.

Niejako przy okazji, ale z pełnym rozmysłem, postanowili wesprzeć ideę Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Podczas wernisażu wystawy odbędzie się aukcja jednego z zestawów spadochronowych, z której całkowity dochód powiększy Fundusz naszej Nagrody.
Dziękujemy!

Serdecznie zapraszamy na wystawę.
wylot: 18 lutego 2010 (czwartek), 19:30
strefa: Klub „FonoBar Punkt & Radio Luxembourg”, ul. Górczewska 67

Szczegółowe informacje można znaleźć w pressbooku.