NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2018

Kapituła Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego zawiadamia, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń lekarzy z województwa podlaskiego do 9 edycji Nagrody.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego prosimy składać do 15 marca 2018, wysyłając wypełniony formularz elektroniczny lub listownie*.

Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. w Białymstoku w Galerii Arsenał, ul. Adama Mickiewicza 2. Początek o godz. 16.00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE O KANDYDACIE

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA

Podane w formularzu dane kandydata do Nagrody oraz dane osoby zgłaszającej nie będą przekazywane osobom trzecim. Służą one wyłącznie Kapitule Nagrody, która przed przystąpieniem do prac, zapyta kandydatów, czy zgadzają się na kandydowanie.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać”; zarejestrowaną pod adresem ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celach związanych z przyznaniem Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

* ZGŁOSZENIA LISTOWNE

Zgłoszenia listowne prosimy wysyłać na adres:
Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego
ul. Wiktorii 12
15-070 Białystok

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, nazwę i adres miejsca pracy oraz nr telefonu w miejscu pracy. Prosimy także podać krótkie uzasadnienie zgłoszenia.