NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2016

KOMUNIKAT KAPITUŁY NAGRODY IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO
O PRZYZNANIU TYTUŁU LAUREATA NAGRODY 2016.

I.

Kapituła Nagrody im. dr. K. Kanigowskiego zawiadamia, że podczas siódmej edycji Nagrody (2016) wpłynęło 29 zgłoszeń dla 23 lekarzy. Wpłynęły także zgłoszenia dla lekarzy spoza regionu. Nie mogły one zostać uwzględnione, bowiem Nagroda dotyczy Podlasia.

Już po raz siódmy przychodzi mi, jako Przewodniczącemu Kapituły, powtórzyć niektóre sformułowania, które składają się na ideę Nagrody. A także potwierdzić znaczenie Nagrody, które uwidocznia się w corocznie nadsyłanych zgłoszeniach.

Lektura zgłoszeń pokazuje, że pacjenci oczekują od lekarzy postaw, które wywodzą się z wartości podstawowych, określających związki pomiędzy ludźmi: dobry lekarz to lekarz skuteczny, a wobec pacjentów także – dobry człowiek. Lekarze wyrażający w praktyce ideę Nagrody sprawiają, że codzienne życie – daleko wykraczające poza sprawy służby zdrowia – staje się lepsze.

Zgłoszenia do Nagrody i nominacje do niej świadczą, że liczni lekarze, także niewymienieni w nominacjach Kapituły, w ten sposób rozumieją swój zawód i w odbiorze pacjentów to oni są najlepszymi lekarzami.

Do Nagrody 2016 zostali nominowani następujący lekarze:

  • dr Jan Czaban
  • dr Adam Hermanowicz
  • dr Krzysztof Sendrowski
  • dr Mirosław Rybałtowski
  • dr Leszek Kozłowski
  • dr Andrzej Nazarkiewicz

II.

Kapituła przyznała tytuł Laureata Nagrody 2016

Panu Doktorowi
LESZKOWI KOZŁOWSKIEMU

Ordynatorowi Oddziału Chirurgii Onkologicznej
w Szpitalu MSW w Białymstoku

za to, że

swoje posłannictwo lekarskie wypełnia z nadzwyczajną troską, empatią i wszechstronnie stara się o dobro ludzi chorych.

Białystok, 16 kwietnia 2016.