NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2015

KOMUNIKAT KAPITUŁY NAGRODY IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO
O PRZYZNANIU TYTUŁU LAUREATA NAGRODY 2015

I.

Kapituła Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego zawiadamia, że podczas szóstej edycji Nagrody (2015) wpłynęło 59 zgłoszeń dla 42 lekarzy. Wpłynęły także dwa zgłoszenia dla lekarzy spoza regionu. Nie mogły one zostać uwzględnione, bowiem Nagroda obejmuje Podlasie. Pokazuje to jednak, że społeczna wiedza o naszym przedsięwzięciu oraz potrzeba takiego działania obejmują coraz szersze kręgi.

Sposób zgłaszania kandydatów wymagał uzasadnień. Ich lektura pokazuje – nieodmiennie od lat – że pacjenci oczekują od lekarzy postaw, które wywodzą się z wartości podstawowych, określających związki pomiędzy ludźmi. Mówiąc zwyczajnie: dobry lekarz to lekarz skuteczny, a wobec pacjentów także – dobry człowiek.

Zgłoszenia do Nagrody i nominacje do niej świadczą, że liczni lekarze, także niewymienieni w nominacjach Kapituły, w ten sposób rozumieją swój zawód i w odbiorze pacjentów to oni są najlepszymi lekarzami. Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego wskazuje na wartości i wzory postępowania w medycynie. Jesteśmy zarazem świadomi – jako fundatorzy Nagrody – jak wiele niewłaściwych sytuacji i zachowań ma wciąż miejsce w polskiej służbie zdrowia.

Lekarze wyrażający w praktyce ideę Nagrody pozytywnie wpływają na jakość terapii, budują własną satysfakcję zawodową oraz poczucie bezpieczeństwa wśród pacjentów i ich rodzin. Sprawiają, że codzienne życie – daleko wykraczające poza sprawy służby zdrowia – staje się lepsze.

Kapituła postanowiła nominować do Nagrody 2015 następujących lekarzy:

 1. dr Wojciecha Czubka
 2. dr Andrzeja Dmitruka
 3. dr Pawła Grabowskiego
 4. dr Adama Hermanowicza
 5. dr Helenę Kuleszo–Kopystecką
 6. dr Jerzego Pawluka
 7. dr Jadwigę Peczyńską
 8. dr Małgorzatę Pietrzak–Zakrzewską
 9. dr Mirosława Rybałtowskiego
 10. dr Ewę Sierko

II.

Kapituła przyznała tytuł Laureatki Nagrody 2015

Dr Helenie Kuleszo–Kopysteckiej

z Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku,
jako podziękowanie za Jej niesłabnącą gotowość niesienia pomocy i ulgi,
zwłaszcza za Jej starania o zachowanie godności ludzi chorych.

Białystok, 11 kwietnia 2015

Lista wszystkich lekarzy zgłoszonych do Nagrody 2015

 1. Danuta Backiel (Białystok)
 2. Wojciech Bąkowski (Łomża)
 3. Elżbieta Bołtryk (Białystok)
 4. Urszula Bonda (Białystok)
 5. Sławomir Borowik (Białystok)
 6. Sławomir Chlabicz (Białystok)
 7. Jan Czaban (Białystok)
 8. Wojciech Czubek (Białystok)
 9. Andrzej Dmitruk (Białystok)
 10. Aneta Domalewska (Białystok)
 11. Maria Bożena Galińska-Kin (Białystok)
 12. Paweł Grabowski (Nowa Wola, gm. Michałowo)
 13. Joanna Gruszewska (Łapy)
 14. Adam Hermanowicz (Białystok)
 15. Kazimierz Jaworowski (Białystok)
 16. Krzysztof Koziołkiewicz (Hajnówka)
 17. Katarzyna Krauze-Romejko (Białystok)
 18. Helena Kuleszo-Kopystecka (Białystok)
 19. Jolanta Leoniuk (Białystok)
 20. Janina Lewkowicz (Białystok)
 21. Beata Makowska (Białystok)
 22. Zbigniew Marek Małysko (Brańsk)
 23. Henryk Misiewicz (Białystok)
 24. Jerzy Pawluk (Hajnówka)
 25. Jadwiga Peczyńska (Białystok)
 26. Małgorzata Agnieszka Pietrzak-Zakrzewska (Bielsk Podlaski)
 27. Bartosz Pietrzycki (Białystok)
 28. Halina Pisawocka (Hajnówka)
 29. Robert Przerwa (Augustów)
 30. Krzysztof Rogowski (Białystok)
 31. Dorota Monika Rutkowska (Białystok)
 32. Mirosław Rybałtowski (Białystok)
 33. Wiktor Sacharczuk (Hajnówka)
 34. Janusz Semeniuk (Białystok)
 35. Zenon Sidun (Siemiatycze)
 36. Ewa Sierko (Białystok)
 37. Alicja Święczkowska (Białystok)
 38. Stanisław Topczewski (Poświętne)
 39. Krzysztof Trzpis (Białystok)
 40. Urszula Wierzba (Białystok)
 41. Wojciech Zalewski (Białystok)
 42. Andrzej Ziniewicz (Hajnówka)