NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2014

KOMUNIKAT KAPITUŁY NAGRODY IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO
O PRZYZNANIU TYTUŁU LAUREATA NAGRODY 2014.

I.

Kapituła Nagrody im. dr. K. Kanigowskiego zawiadamia, że podczas piątej edycji Nagrody (2014) wpłynęło 37 zgłoszeń dla 18 lekarzy.

Sposób zgłaszania kandydatów wymagał uzasadnień. Ich lektura pokazuje – nieodmiennie od lat – że pacjenci oczekują od lekarzy postaw, które wywodzą się z wartości podstawowych, określających związki pomiędzy ludźmi. Mówiąc zwyczajnie: dobry lekarz to lekarz skuteczny a wobec pacjentów także – dobry człowiek.

Zgłoszenia do Nagrody i nominacje do niej świadczą, że liczni lekarze, także niewymienieni w nominacjach Kapituły, w ten sposób rozumieją swój zawód i w odbiorze pacjentów to oni są najlepszymi lekarzami.

Lekarze wyrażający w praktyce tę postawę pozytywnie wpływają na jakość terapii, budują własną satysfakcję zawodową oraz poczucie bezpieczeństwa wśród pacjentów i ich rodzin. Sprawiają, że codzienne życie – daleko wykraczające poza sprawy służby zdrowia – staje się lepsze.

Kapituła postanowiła nominować do Nagrody 2014 lekarzy:

  1. Piotr Aleksiejczuk
  2. Wojciech Charytoniuk
  3. Bogumiła Czartoryska–Arłukowicz
  4. Leszek Kozłowski
  5. Waldemar Krupa
  6. Dariusz Kuć
  7. Dorota Móżdżyńska
  8. Ewa Sierko
  9. Wojciech Zalewski

Ogółem wpłynęło 37 zgłoszeń dla 18 lekarzy (zobacz nazwiska wszystkich zgłoszonych lekarzy).

II.

Kapituła przyznała tytuły Laureata Nagrody 2014 dwojgu lekarzom:

Dr Bogumile Czartoryskiej–Arłukowicz

oraz

Dr Dariuszowi Kuciowi

za budowanie wszechstronnych relacji z pacjentami, które sprawiają, że spotkanie z lekarzem staje się spotkaniem z zaufanym i kompetentnym człowiekiem ochraniającym życie, niosącym pomoc i towarzyszącym w chorobie.

Filmowa relacja z Uroczystości wręczenia Nagrody
autor: Mariusz Szewczyk