NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2012

Pisemne zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego prosimy składać, wysyłając wypełniony formularz pocztą elektroniczną lub listownie. W formularzu należy podać imię i nazwisko kandydata, adres jego miejsca pracy oraz nr telefonu w miejscu pracy. Prosimy także podać krótkie uzasadnienie zgłoszenia. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody 2012 przyjmowane są do 15 lutego 2012. Nazwisko Laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody w dniu 14 kwietnia 2012 (sobota).

Zgłoszenie pocztą elektroniczną

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy on-line.

Zgłoszenie listowne

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i wyślij na adres:

Gazeta Wyborcza Białystok

ul. Branickiego 17A
15-085 Białystok

z dopiskiem: Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego

Podane w formularzu dane kandydata do Nagrody oraz dane osoby zgłaszającej nie będą przekazywane osobom trzecim. Służą one wyłącznie Kapitule Nagrody, która przed przystąpieniem do prac, zapyta kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.