NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2012 – Komunikat Kapituły o wyborze Laureata Nagrody 2012

I.

Kapituła Nagrody zawiadamia, że do Nagrody 2012 wpłynęło 121 zgłoszeń dla szesnaściorga lekarzy z Podlasia. Lekarzy zgłaszali zazwyczaj ich pacjenci. W kilku wypadkach były to wielokrotne zgłoszenia tego samego lekarza. Kapituła traktuje je, jako wyraz pozytywnego „zbiorowego zorganizowania” na rzecz wyróżnienia lekarza, kierującego się normami, które były bliskie Patronowi Nagrody.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 10 marca 2012 postanowiła nominować do Nagrody:

  1. dr. Annę Adamczuk
  2. dr. Leszka Kozłowskiego
  3. dr. Roberta Kozłowskiego
  4. dr. Ireneusza Najmołę
  5. dr. Jadwigę Peczyńską
  6. dr. Teresę Żółtowską

Procedura zgłaszania kandydatów do Nagrody wymagała uzasadnień, których lektura obrazuje oczekiwania pacjentów wobec lekarzy. Pacjenci oczekują postaw, które wywodzą się z dobrych norm obyczaju, a także ze wskazań etycznych, wypływających z przeświadczenia, iż spotkanie lekarza i pacjenta jest w istocie spotkaniem człowieka potrzebującego pomocy z człowiekiem niosącym pomoc. Praktyka lekarska, wyrażająca to przeświadczenie wpływa na jakość życia lekarzy i pacjentów. Buduje poczucie satysfakcji lekarzy oraz poczucie bezpieczeństwa pacjentów.
Choroba, starzenie się i umieranie należą do życia. Od członków społeczności zależy, jak sobie z tym radzą.

II.

Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2012 r. postanowiła przyznać Nagrodę 2012 oraz tytuł Laureata Nagrody

Pani Dr
Teresie Żółtowskiej

działającej w Hospicjum Domowym, w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum, w Białostockim Centrum Onkologii

za to, że od dziesięcioleci niesie pomoc medyczną oraz pocieszenie chorym i ich rodzinom. W codziennej praktyce wskazuje, iż dobro pacjenta jest wartością najwyższą, a Jej zawodowa droga życiowa może być wzorem postępowania lekarzy wobec pacjentów.

Białystok, 10 kwietnia 2012.

Uroczystość wręczenia Nagrody