NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2011

Pisemne zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego prosimy składać, wysyłając wypełniony formularz pocztą elektroniczną lub listownie. W formularzu należy podać imię i nazwisko kandydata, adres jego miejsca pracy oraz nr telefonu w miejscu pracy. Prosimy także podać krótkie uzasadnienie zgłoszenia. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody 2011 przyjmowane są do 31 stycznia 2011 (decyduje data stempla pocztowego). Nazwisko Laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody w dniu 16 kwietnia 2011 (sobota).

Zgłoszenie pocztą elektroniczną

Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy on-line.

Zgłoszenie listowne

Pobierz formularz, wydrukuj, wypełnij i wyślij na adres:

Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego
Fundacja „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać”

ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Podane w formularzu dane kandydata do Nagrody oraz dane osoby zgłaszającej nie będą przekazywane osobom trzecim. Służą one wyłącznie Kapitule Nagrody, która przed przystąpieniem do prac, zapyta kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.