NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Komunikat Kapituły Nagrody im. dr. K. Kanigowskiego o wyborze Laureata Nagrody 2011

I.

Kapituła Nagrody zawiadamia, że do Nagrody 2011 zgłoszono dwudziestu ośmiu lekarzy z Podlasia. Lekarzy zgłaszali zazwyczaj ich pacjenci. Kapituła wyróżniła dziewięciu lekarzy. Są to:

  1. Hanna Bachórzewska-Gajewska
  2. Jacek Brajczewski
  3. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
  4. Krzysztof Hermanowicz
  5. Katarzyna Koronkiewicz
  6. Leszek Kozłowski
  7. Zbigniew Mazurkiewicz
  8. Barbara Południewska
  9. Henryk Usowicz

Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że tak wielu lekarzy zostało zgłoszonych. Procedura zgłaszania kandydatów do Nagrody wymagała uzasadnień, których lektura obrazuje oczekiwania pacjentów wobec lekarzy. Pacjenci oczekują postaw, które wywodzą się z dobrych norm obyczaju, a także ze wskazań etycznych, wypływających z przeświadczenia, iż spotkanie lekarza i pacjenta jest – w głębszym znaczeniu – spotkaniem człowieka potrzebującego pomocy z człowiekiem niosącym pomoc. Praktyka lekarska, wyrażająca to przeświadczenie wpływa na jakość życia tak lekarzy, jak pacjentów. Buduje poczucie zawodowej satysfakcji lekarzy oraz zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów. Choroba, starzenie się i umieranie należą do życia. Od członków społeczności zależy, jak sobie z tym radzą.

II.

Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2011 r. postanowiła przyznać Nagrodę 2011 oraz tytuł Laureata Nagrody

Panu dr.
Zbigniewowi Mazurkiewiczowi

z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

za to, że od wielu lat leczy skutecznie, w atmosferze spokojnej troski, życzliwości i poszanowania pacjentów. Jego postawa i zaangażowanie przyczyniają się do budowania rangi zawodu lekarza, zaś normy etyczne, którym sprzyja, stanowią ważną jakość procesu terapii.

Uroczystość wręczenia Nagrody 2011