NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

List założycielski o ustanowieniu Nagrody

My, niżej podpisani, dla upamiętnienia osoby i postawy dr. Krzysztofa Kanigowskiego, w poczuciu wdzięczności za Jego jasną obecność pośród nas, wyrażając przekonanie,

że zawód lekarza związany jest z poczuciem misji leczenia, czynienia dobra i sprawowania opieki;

wymaga aktywności i odpowiedzialności, wykraczających poza formalne obowiązki zatrudnienia i funkcji zawodowej;

że relacje z pacjentami powinny powstawać poprzez życzliwość, grzeczność, empatię;

że terapia medyczna jest leczeniem człowieka, nie tylko choroby, zaś o jakości terapii świadczą zarówno jej skuteczność jak aspekty etyczne,

ustanawiamy

NAGRODĘ IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

przyznawaną lekarzom Podlasia, którzy w praktyce wyrażają takie postawy

oraz powołujemy

Fundusz Nagrody

dla realizacji tego celu.

Białystok, 27 czerwca 2009

Bogdan Białek
Maciej Dowgird
Krzysztof Gedroyć
Krzysztof Godlewski
Ewa Kanigowska–Gedroyć
Małgorzata Niedzielko
Marian Panek
Jan Stasiewicz
Beata Szczypińska
Mariusz Szewczyk
Joanna Tołwińska
Jerzy Wojdalski
Joanna Zelder