NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

List Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Konstantego Radziwiłła, do Założycieli Funduszu Nagrody

Szanowni Państwo,

środowisku lekarskiemu, ale także całemu społeczeństwu potrzebne są wzory do naśladowania. Postacie, które swoją ciężką pracą i niezłomną postawą etyczną zasłużyły na miano autorytetu. Warto przypominać takie osoby i tym samym utrwalać wartości, którymi się kierowały. Dlatego pragnę wyrazić pełne poparcie dla zainicjowanej przez Państwa inicjatywy fundowania Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Jestem też pod wrażeniem zaangażowania się Państwa w, tak przecież niełatwe, przedsięwzięcie.

Z poważaniem,

Konstanty Radziwiłł

Warszawa, 26 czerwca 2009 r.