NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Laureaci Nagrody

2017

Doktor Piotr Grabowski

fot. Agnieszka Sadowska, © Agencja Gazeta

Twórca Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego w Nowej Woli k. Michałowa. Nagrodę otrzymał za to, że we wsiach wschodniego Podlasia podjął się nadzwyczajnej misji lekarza-opiekuna, że życzliwie, z szacunkiem towarzyszy chorym oraz ich rodzinom, że jego działania wypływają z przekonania o powinnościach lekarza wobec chorego, jako człowieka wobec człowieka. Skutkują powstawaniem Dobra w lokalnej wspólnocie i dla wielu są wzorem postepowania

2016

Doktor Leszek Kozłowski

ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu MSW w Białymstoku. Nagrodę otrzymał za to, że swoje posłannictwo lekarskie wypełnia z nadzwyczajną troską, empatią i wszechstronnie stara się o dobro ludzi chorych.

2015

Doktor Helena Kuleszo-Kopystecka

z Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku. Nagrodę otrzymała za niesłabnącą gotowość w niesieniu pomocy i ulgi, za pracę na rzecz godności ludzi chorych.

2014

Doktor Bogumiła Czartoryska–Arłukowicz
oraz Doktor Dariusz Kuć

Nagrodę otrzymali za budowanie wszechstronnych relacji z pacjentami, które sprawiają, że spotkanie z lekarzem staje się spotkaniem z zaufanym i kompetentnym człowiekiem ochraniającym życie, niosącym pomoc i towarzyszącym w chorobie.

2013

Doktor Henryk Usowicz

Ordynator Oddziału Chirurgii w Powiatowym Szpitalu im. Edwarda Rittlera w Sejnach. Nagrodę otrzymał za to, że swoją wieloletnią praktyką ustanowił w lokalnej społeczności sejneńskiej normy postępowania medycznego, na które składają się skuteczne leczenie, opiekuńczość, ciepło i przyzwoitość wobec pacjentów i ich rodzin.

2012

Doktor Teresa Żółtowska

z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum w Białostockim Centrum Onkologii. Nagrodę otrzymała za to, że od dziesięcioleci niesie pomoc medyczną oraz pocieszenie chorym i ich rodzinom. W codziennej praktyce sprawia, iż dobro pacjenta jest wartością najwyższą, a Jej zawodowa droga życiowa może być wzorem postępowania lekarzy wobec pacjentów.

2011

Doktor Zbigniew Mazurkiewicz

Ordynator Oddziału Ortopedii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku. Nagrodę otrzymał za to, że od wielu lat leczy skutecznie w atmosferze spokojnej troski, życzliwości i poszanowania pacjentów. Jego postawa i zaangażowanie przyczyniają się do budowania rangi zawodu lekarza, zaś normy etyczne, którym sprzyja, stanowią ważną jakość procesu terapii.

2010

Doktor Elżbieta Solarz

z Domowego Hospicjum dla Dzieci Fundacji „Pomóż im” w Białymstoku. Nagrodę otrzymała za to, iż jest obecna w życiu rodzin chorych dzieci. Postępuje tak, by dzieci czuły ulgę w chorobie, a także ciepło, bliskość i radość. Jest lekarzem ciała i duszy, pomagając zrozumieć i przyjąć odwieczną prawdę, że choroba i odchodzenie ze świata są etapem życia, który można wypełnić miłością i łagodnością. Postawa taka wymaga siły, odwagi, umiejętności medycznych oraz praktycznego współczucia, które wyraża się pomocą w opiece, w zdrowieniu i w dobrym umieraniu.