NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Kontakt

nagroda@doktorkanigowski.pl

Krzysztof Gedroyć
Przewodniczący Kapituły Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego
600 472 551