NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Konferencja 2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem – w trosce o zapewnienie Państwa zdrowia – jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu konferencji na jesień 2020. Wszystkie szczegóły zostaną podane w możliwie najbliższym terminie.

„Spotkanie lekarza i pacjenta. Medycyna jako władza?”
18 kwietnia 2020, sobota, początek o godzinie 16:00.
Galeria Sztuki Arsenał, Białystok, ul. Adama Mickiewicza 1.

Od dziesięciu lat wraz przyjaciółmi jako fundatorami prowadzimy akcję pt. Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Patron był przez wiele lat ordynatorem oddziału chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Był także szanowanym i cenionym lekarzem, zarówno przez społeczność lekarzy, jak i – przede wszystkim – przez pacjentów oraz ich rodziny, nie tylko za swój medyczny kunszt, ale szczególnie za ciepło i zrozumienia dla chorych.

Po jego nagłej śmierci w 2008 roku, w poczuciu, że postawa i wartości jakie dr Kanigowski prezentował winny być upowszechnione, uruchomiliśmy naszą obywatelską akcję.

Corocznie jeden spośród zgłoszonych przez pacjentów lub ich rodziny lekarzy, pracujących w województwie podlaskim, otrzymuje Nagrodę za to, że „leczy człowieka, nie tylko chorobę”. Staramy się wpływać na relacje pomiędzy lekarzami a pacjentami, żeby strony podjęły się zmiany zachowań na takie, w których wyraża się wzajemny szacunek, uznanie godności, zaufanie. Nagroda jest także okazją dla publicznego wyrażenia wdzięczności etycznym i opiekuńczym lekarzom. Akcji towarzyszy kampania medialna. Wszelkie koszty Nagrody finansujemy z darowizn fundatorów.

W roku 2020 zamierzamy zamknąć nasz projekt. Uznaliśmy, że postawy, które zawiera idea Nagrody, znalazły swój wyraz w praktyce wielu lekarzy, odbiły się echem w naszej społeczności, budując publiczne przekonanie, że etyka medyczna jest częścią procesu leczenia. W ciągu dziesięciu lat kilka tysięcy osób, bezpośrednio lub pośrednio, poznało treści i lekarzy Nagrody.

Chcemy zakończyć działania finalną konferencją podsumowującą dziesięć lat Nagrody. Byłaby to także okazja do refleksji o stanie relacji pomiędzy lekarzami a pacjentami oraz Państwem a obywatelami w zakresie służby zdrowia.
Konferencja nosi tytuł „Spotkanie lekarza i pacjenta. Medycyna jako władza?”
Odbędzie się w Białymstoku 18 kwietnia 2020, sobota, początek o godzinie 16:00. W Galerii Sztuki Arsenał, ul. A. Mickiewicza 1.

Wykłady podczas Konferencji wygłoszą:

Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska (Dyr. Instytutu Filozofii Uniwersytetu w Białystoku) – “Medycyna jako władza”.

Dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich – temat i tytuł wystąpienia zostaną podane niebawem.

Odbędzie się tzw. dyskusja panelowa z udziałem wykładowców, laureatów Nagrody i publiczności. Prowadzenie – dr Katarzyna Kasia (dr filozofii, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pełnomocniczka studentów ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.)