NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Komunikat Kapituły Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego o wyborze Laureata Nagrody 2017

I.

Kapituła Nagrody im. dr. K. Kanigowskiego zawiadamia, że podczas ósmej edycji Nagrody (2017) wpłynęło 70 zgłoszeń dla 35 lekarzy.

Mamy poczucie, że Nagroda przyczynia się do podniesienia kultury medycznej na Podlasiu, którą stanowią zachowania lekarzy i pacjentów.

Na kulturę medyczną składają się po stronie lekarza: skuteczna terapia, czująca obecność, życzliwość i szacunek wobec pacjenta, jako równorzędnej mu osoby, nieśpieszność i spokój.

Po stronie pacjenta należałoby oczekiwać zrozumiałej cierpliwości, poglądu, że lekarz nie jest cudotwórcą, obyczajnego zachowania, rzeczowych wypowiedzi o dolegliwościach, zrozumienia, że czas wizyty nie jest nieograniczony.

Zgłoszenia do Nagrody świadczą, że liczni lekarze, także niewymienieni w nominacjach Kapituły, w ten sposób rozumieją swój zawód i w odbiorze pacjentów to oni są najlepszymi lekarzami.

Do Nagrody 2017 zostali nominowani następujący lekarze:

  1. Wojciech Bąkowski [Łomża]
  2. Anna Jackowska [Białystok]
  3. Piotr Kosiorek [Białystok]
  4. Krzysztof Kuczyński [Choroszcz]
  5. Jerzy Pawluk [Hajnówka]
  6. Bożena Sobkowicz [Białystok]
  7. Robert Zbucki [Białystok]
  8. Paweł Grabowski [Nowa Wola]

II.

Kapituła, w wyniku głosowania, postanowiła przyznać tytuł Laureata Nagrody 2017 doktorowi Pawłowi Grabowskiemu z Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego Proroka Eliasza w Nowej Woli

za to,

że we wsiach wschodniego Podlasia podjął się nadzwyczajnej misji lekarza-opiekuna, że życzliwie, z szacunkiem towarzyszy chorym oraz ich rodzinom, że jego działania wypływają z przekonania o powinnościach lekarza wobec chorego, jako człowieka wobec człowieka. Skutkują powstawaniem Dobra w lokalnej wspólnocie i dla wielu są wzorem postępowania.

Białystok, 8 kwietnia 2017.