NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2018

KOMUNIKAT KAPITUŁY NAGRODY IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO O WYBORZE LEKARZY NOMINOWANYCH I LAUREATA NAGRODY 2018

I.

Kapituła Nagrody im. dr. K. Kanigowskiego zawiadamia, że podczas dziewiątej edycji Nagrody (2018) wpłynęły 74 zgłoszenia dla 23 lekarek i lekarzy.

Mamy poczucie, że Nagroda przyczynia się do podniesienia kultury medycznej na Podlasiu, której częścią są wzajemne zachowania lekarzy i pacjentów. Nagroda powstała jako opowiedzenie się po stronie zachowań, świadczących o poczuciu godności i szacunku we wzajemnych relacjach, w tym o grzeczności i kulturze osobistej. Zdajemy sobie sprawę z deficytu tych zachowań w służbie zdrowia. Nagroda jest także wyrazem sprzeciwu wobec prób odczłowieczenia i zmechanizowania medycyny.

Na kulturę medyczną składają się po stronie lekarzy: skuteczna terapia, czująca obecność, życzliwość i szacunek wobec pacjenta, jako równorzędnej mu osoby, nieśpieszność i spokój. Także uwzględnienie zaufania jako wartości terapeutycznej.

Po stronie pacjentów należałoby oczekiwać zrozumiałej cierpliwości, poglądu, że lekarz nie jest cudotwórcą, obyczajnego zachowania, rzeczowych wypowiedzi o dolegliwościach, zrozumienia, że czas wizyty nie jest nieograniczony.

Zgłoszenia do Nagrody świadczą, że liczni lekarze, także niewymienieni w nominacjach Kapituły, w ten sposób rozumieją swój zawód i w odbiorze pacjentów to oni są najlepszymi lekarzami.

Do Nagrody 2018 zostały nominowane następujące osoby:

II.

Kapituła, wskutek głosowania, postanowiła przyznać tytuł Laureata Nagrody 2017

doktor Ewie Piktel

za

nadzwyczajną troskę o ludzi chorych, sprawowaną w ciągu całego swojego życia, za medyczne i duchowe wspieranie pacjentów, za tworzenie dobrych relacji, wpływających skutecznie na terapię. Za niestrudzoną twórczość w dziedzinie organizacji placówek medycznych. Jesteśmy przekonani, że dr Ewa Piktel uosabia wzór zaufanego lekarza, Opiekuna i Przyjaciela ludzi.

(Dr Ewa Piktel pracuje w trzech ośrodkach, w dwóch miastach: w Hospicjum Domowym w Białymstoku, w Centrum Medycznym Dojlidy w Białymstoku, w ośrodku „Niebieski Parasol” Opieka Paliatywna w Ełku.)

Białystok, 7 kwietnia 2018.