NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Uroczystość wręczenia Nagrody 2017

Komunikat Kapituły Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego o wyborze Laureata Nagrody 2017

I.

Kapituła Nagrody im. dr. K. Kanigowskiego zawiadamia, że podczas ósmej edycji Nagrody (2017) wpłynęło 70 zgłoszeń dla 35 lekarzy.

Mamy poczucie, że Nagroda przyczynia się do podniesienia kultury medycznej na Podlasiu, którą stanowią zachowania lekarzy i pacjentów.

Na kulturę medyczną składają się po stronie lekarza: skuteczna terapia, czująca obecność, życzliwość i szacunek wobec pacjenta, jako równorzędnej mu osoby, nieśpieszność i spokój.

Po stronie pacjenta należałoby oczekiwać zrozumiałej cierpliwości, poglądu, że lekarz nie jest cudotwórcą, obyczajnego zachowania, rzeczowych wypowiedzi o dolegliwościach, zrozumienia, że czas wizyty nie jest nieograniczony.

Zgłoszenia do Nagrody świadczą, że liczni lekarze, także niewymienieni w nominacjach Kapituły, w ten sposób rozumieją swój zawód i w odbiorze pacjentów to oni są najlepszymi lekarzami.

Do Nagrody 2017 zostali nominowani następujący lekarze:

 1. Wojciech Bąkowski [Łomża]
 2. Anna Jackowska [Białystok]
 3. Piotr Kosiorek [Białystok]
 4. Krzysztof Kuczyński [Choroszcz]
 5. Jerzy Pawluk [Hajnówka]
 6. Bożena Sobkowicz [Białystok]
 7. Robert Zbucki [Białystok]
 8. Paweł Grabowski [Nowa Wola]

II.

Kapituła, w wyniku głosowania, postanowiła przyznać tytuł Laureata Nagrody 2017 doktorowi Pawłowi Grabowskiemu z Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego Proroka Eliasza w Nowej Woli

za to,

że we wsiach wschodniego Podlasia podjął się nadzwyczajnej misji lekarza-opiekuna, że życzliwie, z szacunkiem towarzyszy chorym oraz ich rodzinom, że jego działania wypływają z przekonania o powinnościach lekarza wobec chorego, jako człowieka wobec człowieka. Skutkują powstawaniem Dobra w lokalnej wspólnocie i dla wielu są wzorem postępowania.

Białystok, 8 kwietnia 2017.

Komunikat Kapituły Nagrody z dnia 11 marca 2017

Kapituła na posiedzeniu w dniu 11 marca 2017 nominowała do Nagrody 2017 ośmioro lekarzy:

 1. Wojciech Augustyn Bąkowski [Łomża]
 2. Paweł Grabowski [Michałowo]
 3. Anna Jackowska [Białystok]
 4. Piotr Kosiorek [Białystok]
 5. Krzysztof Kuczyński [Choroszcz]
 6. Jerzy Pawluk [Hajnówka]
 7. Bożena Sobkowicz [Białystok]
 8. Robert Łukasz Zbucki [Białystok]

Nazwisko Laureata Nagrody 2017 zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody.

Laureat otrzyma statuetkę autorstwa rzeźbiarki Małgorzaty Niedzielko, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną.

Uroczystość odbędzie się 8 kwietnia 2017 w Galerii Sztuki Arsenał w Białymstoku,
ul. Adama Mickiewicza 2. Początek o godz. 16.00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w uroczystości.

Lista wszystkich lekarzy zgłoszonych do Nagrody 2017:

 1. Marek Bakunowski [Białystok]
 2. Wojciech Augustyn Bąkowski [Łomża]
 3. Tadeusz Borowski-Beszta [Białystok]
 4. Zofia Boroń [Białystok]
 5. Artur Bossowski [Białystok]
 6. Jan Busiński [Nowinka]
 7. Jan Czaban [Białystok]
 8. Ewa Czerech [Białystok]
 9. Paweł Grabowski [Michałowo]
 10. Anna Jackowska [Białystok]
 11. Maria Janucik-Gacuta [Białystok]
 12. Mirosława Jańczuk-Nazaruk [Siemiatycze]
 13. Wiesław Jaroszewicz [Białystok]
 14. Jolanta Kacprzak-Wojtulewicz [Białystok]
 15. Maciej Kaczmarski [Białystok]
 16. Jarosław Kiełbaszewski [Hajnówka]
 17. Paweł Knapp [Białystok]
 18. Piotr Kosiorek [Białystok]
 19. Zbigniew Kossakowski [Bałystok]
 20. Zofia Kotlarska-Moroz [Białystok]
 21. Leszek Kozłowski [Białystok]
 22. Krzysztof Kuczyński [Choroszcz]
 23. Wojciech Maciejewski [Łomża]
 24. Elżbieta Markowska [Białystok]
 25. Tomasz Markowski [Choroszcz]
 26. Paulina Masalska [Hajnówka]
 27. Jerzy Pawluk [Hajnówka]
 28. Andrzej Popow [Hajnówka]
 29. Małgorzata Rakus [Białystok]
 30. Krzysztof Rogowski [Białystok]
 31. Krzysztof Sendrowski [Białystok]
 32. Bożena Sobkowicz [Białystok]
 33. Jakub Tomaszewski [Białystok]
 34. Jerzy Wojnar [Białystok]
 35. Robert Łukasz Zbucki [Białystok]

NAGRODA 2017

Kapituła Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego zawiadamia, że rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń lekarzy z województwa podlaskiego do 8 edycji Nagrody.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego prosimy składać do 26 lutego 2017, wysyłając wypełniony formularz elektroniczny lub listownie*.

Uroczystość wręczenia Nagrody 2017 odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. w Białymstoku w Galerii Arsenał, ul. Adama Mickiewicza 2. Początek o godz. 16.00.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE O KANDYDACIE

OSOBA ZGŁASZAJĄCA

IMIĘ I NAZWISKO (wymagane)
IMIĘ I NAZWISKO (wymagane)
NAZWA MIEJSCA PRACY (wymagane)
ADRES ZAMIESZKANIA (wymagane)
ADRES MIEJSCA PRACY (wymagane)
E-MAIL (wymagane)
TELEFON W MIEJSCU PRACY (wymagane)
TELEFON KONTAKTOWY (wymagane)

UZASADNIENIE ZGŁOSZENIA

* ZGŁOSZENIA LISTOWNE

Zgłoszenia listowne prosimy wysyłać na adres:
Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego
ul. Zagumienna 11A/13
15-866 Białystok

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko kandydata, nazwę i adres miejsca pracy oraz nr telefonu w miejscu pracy. Prosimy także podać krótkie uzasadnienie zgłoszenia.

Podane w formularzu dane kandydata do Nagrody oraz dane osoby zgłaszającej nie będą przekazywane osobom trzecim. Służą one wyłącznie Kapitule Nagrody, która przed przystąpieniem do prac, zapyta kandydatów, czy zgadzają się na kandydowanie.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację „Nie biorę, chce normalnie zarabiać”; zarejestrowaną pod adresem ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, w celach związanych z przyznaniem Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego. Przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać” w wyżej wskazanych celach oraz na kontaktowanie się ze mną telefonicznie lub elektronicznie.