NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

Nagroda 2012 – Uroczystość wręczenia Nagrody

Filmowa relacja z Uroczystości wręczenia Nagrody
autor: Mariusz Szewczyk

Nagroda 2012 – Komunikat Kapituły o wyborze Laureata Nagrody 2012

I.

Kapituła Nagrody zawiadamia, że do Nagrody 2012 wpłynęło 121 zgłoszeń dla szesnaściorga lekarzy z Podlasia. Lekarzy zgłaszali zazwyczaj ich pacjenci. W kilku wypadkach były to wielokrotne zgłoszenia tego samego lekarza. Kapituła traktuje je, jako wyraz pozytywnego „zbiorowego zorganizowania” na rzecz wyróżnienia lekarza, kierującego się normami, które były bliskie Patronowi Nagrody.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 10 marca 2012 postanowiła nominować do Nagrody:

 1. dr. Annę Adamczuk
 2. dr. Leszka Kozłowskiego
 3. dr. Roberta Kozłowskiego
 4. dr. Ireneusza Najmołę
 5. dr. Jadwigę Peczyńską
 6. dr. Teresę Żółtowską

Procedura zgłaszania kandydatów do Nagrody wymagała uzasadnień, których lektura obrazuje oczekiwania pacjentów wobec lekarzy. Pacjenci oczekują postaw, które wywodzą się z dobrych norm obyczaju, a także ze wskazań etycznych, wypływających z przeświadczenia, iż spotkanie lekarza i pacjenta jest w istocie spotkaniem człowieka potrzebującego pomocy z człowiekiem niosącym pomoc. Praktyka lekarska, wyrażająca to przeświadczenie wpływa na jakość życia lekarzy i pacjentów. Buduje poczucie satysfakcji lekarzy oraz poczucie bezpieczeństwa pacjentów.
Choroba, starzenie się i umieranie należą do życia. Od członków społeczności zależy, jak sobie z tym radzą.

II.

Kapituła Nagrody na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2012 r. postanowiła przyznać Nagrodę 2012 oraz tytuł Laureata Nagrody

Pani Dr
Teresie Żółtowskiej

działającej w Hospicjum Domowym, w Towarzystwie Przyjaciół Chorych Hospicjum, w Białostockim Centrum Onkologii

za to, że od dziesięcioleci niesie pomoc medyczną oraz pocieszenie chorym i ich rodzinom. W codziennej praktyce wskazuje, iż dobro pacjenta jest wartością najwyższą, a Jej zawodowa droga życiowa może być wzorem postępowania lekarzy wobec pacjentów.

Białystok, 10 kwietnia 2012.

Uroczystość wręczenia Nagrody

Nagroda 2012 – wyróżnieni lekarze

Kapituła Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego zawiadamia, że do edycji Nagrody 2012 napłynęło 121 zgłoszeń dla 16 lekarzy.

Kapituła na posiedzeniu w dniu 10 marca 2012 postanowiła nominować do Nagrody:

 1. dr. Annę Adamczuk
 2. dr. Leszka Kozłowskiego
 3. dr. Roberta Kozłowskiego
 4. dr. Ireneusza Najmołę
 5. dr. Jadwigę Peczyńską
 6. dr. Teresę Żółtowską

Kompletna lista zgłoszonych lekarzy dostępna jest na stronie Nagroda 2012 – zgłoszeni lekarze.

Nazwisko Laureata 2012 zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody w sobotę 14 kwietnia br. w Galerii Arsenał w Białymstoku ul. Mickiewicza 2, początek uroczystości o godz. 16.00.

Zapraszamy!

Nagroda 2012 – zgłoszeni lekarze

Do Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego w roku 2012 zgłoszono 16 kandydatów. Do 20 marca br. Kapituła Nagrody ogłosi nazwiska lekarzy nominowanych do Nagrody, spośród których wybierze następnie Laureata. Nazwisko Laureata zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody w sobotę, 14 kwietnia br. w Galerii Arsenał w Białymstoku, początek uroczystości o godz. 16.00.

Zgłoszeni lekarze do Nagrody 2012:

 1. Anna Adamczuk
 2. Jan Czaban
 3. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz
 4. Andrzej Dmitruk
 5. Cezary Grygoruk
 6. Teresa Kamińska
 7. Izabella Konończuk
 8. Leszek Kozłowski
 9. Robert Kozłowski
 10. Ireneusz Najmoła
 11. Estera Sylwia Nesteruk-Daniłowicz
 12. Iwona Ostaszewska-Puchalska
 13. Jadwiga Peczyńska
 14. Małgorzata Toczynska-Silkiewicz
 15. Ewa Turecka-Kulesza
 16. Teresa Żółtowska

Laureat otrzyma pamiątkową statuetkę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł.

Nagroda 2012

15 lutego 2012 roku upłynął termin zgłaszania lekarzy do trzeciej edycji Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego.

Kapituła Nagrody do dnia 20 marca 2012 roku – jak przewiduje Regulamin – wybierze i opublikuje nazwiska lekarzy wyróżnionych, spośród których wskaże Laureata Nagrody 2012.

Nazwisko Laureata, wraz z uzasadnieniem decyzji, zostanie ogłoszone podczas uroczystości wręczenia Nagrody 14 kwietnia 2012 (sobota), godz. 16.00, Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2.

Osobom, które nadesłały nazwiska swoich kandydatów serdecznie dziękujemy. Zapraszamy do udziału w uroczystość wręczenia Nagrody 2012.