NAGRODA IM. DR. KRZYSZTOFA KANIGOWSKIEGO

PRZYZNAWANA OD 2010 ROKU LEKARZOM Z PODLASIA PRZEZ RODZINĘ I PRZYJACIÓŁ PATRONA NAGRODY

OŚWIADCZENIE
WS. ORZECZENIA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

25 października, 2020 r.

Drodzy Przyjaciele,
Pacjenci i Ich Rodziny, Medycy,
Szanowni Państwo!

Z wielką przykrością i oburzeniem przyjęliśmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania niekonstytucyjności tzw. przesłanki embriopatologicznej do dokonania aborcji ze względu na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Jako Nagroda im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego, działająca w sferze etyki, moralności i empatii pracowników medycznych, nie zgadzamy się na sytuację, kiedy obowiązek służenia życiu i zdrowiu ludzkiemu jest bezdusznym prawem ograniczany. W zmienionym stanie rzeczy, lekarz stojący wobec decyzji przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży, po zdiagnozowaniu wady letalnej u płodu, a także w konsekwencji świadomej decyzji Matki – będzie musiał odmówić jego wykonania.

Ponadto, przypominając pod jak wielką presją działają teraz pracownicy medyczni próbujący nieść pomoc społeczeństwu w kryzysowej sytuacji pandemii COVID-19, pragniemy wyrazić swój smutek i rozgoryczenie, że akurat teraz podejmowane są tego typu decyzje, które w sposób niepomierny przyczyniają się jeszcze do poczucia beznadziei i braku wsparcia dla personelu medycznego.

Apelujemy do rządzących o wstrzymanie publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wydania stosownego oświadczenia, że publikacja nie nastąpi do momentu wypracowania prawnego rozwiązania tej tragicznej sytuacji.

Fundatorzy Nagrody im. dr. Krzysztofa Kanigowskiego